COUNSELLING

voor bedrijven

Counselling voor bedrijven 

Counselling voor bedrijven is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeid gerelateerde problemen op te lossen. Dergelijke problemen kunnen in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is een belangrijk toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingtraject.

Counselling voor bedrijven kan ook heel goed worden ingezet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en als Werknemers Ondersteuningsprogramma.

Wanneer bij ziekmelding de indruk bestaat dat er sprake is van mentale klachten is het belangrijk om direct actie te ondernemen en niet af te wachten totdat iemand (vaak pas na een aantal weken) wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. Dan is counselling voor bedrijven juist een erg krachtig en helpend instrument en zorgt in de meeste gevallen dat de ziekteperiode aanzienlijk wordt bekort. Vooral bij mensen met stress- of burn-out achtige klachten is gebleken dat het tijdig inzetten van counselling voor bedrijven een grote invloed heeft op het herstel. Naast dat het voor de medewerker erg prettig is dat er snel hulp wordt geboden, kan de inzet van een counsellor de werkgever aanzienlijk in de verzuimkosten en dus WIA premie schelen.

Counselling kan worden ingezet bij de volgende arbeid gerelateerde situaties:

  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Motivatieproblemen
  • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
  • Bij problemen in de arbeidsverhouding
  • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
  • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk
  • Rouwverwerking
preventie en ziekteverzuim

Preventieve counselling is een vorm van counselling waarbij al in een vroeg stadium problemen gesignaleerd kunnen worden.

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
 • Het verbetert de dienstverlening
 • Het bevordert de re-integratie
counselling in de praktijk

Bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. Een counsellor ondersteunt en begeleidt cliënten bij situaties in hun werk en privé- leven, die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. De counsellor helpt de cliënten om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leert hen beter omgaan met of een oplossing vinden voor, de bestaande problemen.

In het counsellingtraject onderscheiden wij de volgende fasen:

 • Het creëren van een veilige omgeving en het vaststellen van de hulpvraag
 • Het proces in gang zetten om de cliënt zelf inzicht te laten verkrijgen in eigen functioneren en eigen mogelijkheden
 • Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen
 • Het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling van de cliënt.
 • Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk van de cliënt.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code die hem verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingtraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever, een reïntegratiebedrijf of een Arbodienst.

Informatie aan derden kan alleen worden verstrekt met schriftelijke toestemming van de cliënt.

duur en kosten

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van het probleem waarmee de werknemer zich meldt. Ik bied trajecten aan van 3 sessies van 1,5 uur, 6 sessies of 8 sessies van 1,5 uur. De ervaring leert dat minimaal 6 sessies wenselijk is. 

Kosten ter preventie van ziekteverzuim kunnen gedekt zijn door uw arbodienst. Kijk uw verzekeringspolis hierop na. Counsellors kunnen bij u in dienst zijn of op afroep beschikbaar.