Familie opstellingen, werk opstellingen en opvoedopstellingen

SYSTEMISCH WERK

Als je meer inzicht hebt in het krachtenveld met (onzichtbare) wetmatigheden waarin je je bevindt, kun je wijze keuzes maken en het jezelf goed laten gaan.

– Els van Steijn 

Familie opstellingen, werk opstellingen, organisatie opstellingen, opvoed opstellingen vallen allen onder de noemer systemisch werk. De grondleggers van systemisch werken gaan ervan uit dat veel van onze (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem. Er zijn verschillende systemen waar wij onze oorspring in hebben. Je kan denken aan familie systemen, gezin van herkomst, organisatiesystemen, maar ook vriendschapsrelaties, sportteams. Het mooie is dat ze allemaal zijn te onderzoeken via een familie opstelling, een opvoedopstelling of een organisatie opstyelling.. Maar voor alle systemen geldt; geen vraag, geen issue. Waar werkelijk wat speelt, daar kan je mee aan het werk gaan.

‘Ken je het prettige gevoel dat je vol in je kracht staat met jouw eigenheid en dat je stevig je plek inneemt?

Of word je geleefd en kom je regelmatig dezelfde patronen tegen in zowel je privé- als professionele leven?’

– Els van Steijn – 

Een familie of organisatie opstelling, voor wie en wanneer

 • overspannenheid of burnout
 • emotionele problemen
 • chronische vermoeidheid
 • problemen op je werk
 • communicatie problemen 
 • conflicten
 • relatieproblemen
 • opvoedproblemen
familie opstelling

Bij een familieopstelling wordt er gekeken naar het familie systeem. Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld.

organisatie opstelling

Bij een organisatie opstelling wordt er gekeken naar het organisatie systeem. Een organisatie heeft een soort geheugen, waarin de gehele geschiedenis van het systeem is opgeslagen. Dit betekent dat alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een sterke invloed kunnen hebben op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever vaak van bewust bent.

 • concentratieproblemen
 • rouw en verlies
 • slaapproblemen
 • depressieve klachten
 • vage lichamelijke klachten 
 • levensvragen / zingeving
 • trauma
 • blokkades

hoe verloopt een opstelling 

Individuele opstelling

Heb je een concrete vraag maar zie je er tegenop om dit in een groep te delen, dan is deze vorm een mooi en werkzaam alternatief. Ik pas deze vorm van individuele opstelling veelvuldig toe in een counsellingstraject. Je eigen familie leden zijn NIET aanwezig. Je hebt ook geen fysiek aanwezige representanten nodig. Deze opstellingen werken vaak heel verhelderend en inzicht gevend en zijn ondersteunend aan de aanwezige hulvraag.

soorten opstelling
 •  tafelopstelling: Dit is een manier van systemisch werken waarbij het systeem letterlijk op tafel wordt gelegd met behulp van kleine objecten, poppetjes.
 • tekenopstelling: Met behulp van een whiteboard teken je al werkend het systeem op het whiteboard en alles wat daarbij hoort/ komt kijken.
 • blaadjes | tegel opstelling: Met behulp van tegels (blaadjes) wordt het systeem letterlijk op de vloer neegelegd en kan de vraagsteller fysiek voelen hoe het is om op deze plek te staan.
 • systemisch lichaamswerk: opstellingen in en door het lichaam.
 • opvoedopstelling: heb je een vraag m.b.t. je kind, maar wil je hem/haar buiten therapie houden, dan is deze vorm zeer geschikt. Als ouder kijk je systemisch naar de vraag over je kind vanuit de familielijn. 
praktisch

Voor een vraag die via een opstelling inzichtelijk gemaakt wordt, heb je alleen jezelf nodig. Dus alle personen uit je systeem waar de vraag over gaat (partner, moeder, werkgever, etc) zijn NIET fysiek aanwezig. 

Een opstelling neemt vaak  90-120 minuten in beslag.

Na een opstelling kan je letterlijk en figuurlijk een beetje ‘door elkaar geschud’ zijn, omdat je een andere plek in hebt genomen. Zorg dat je daarna niet te veel te doen hebt, laat het op je inwerken en drink voldoende water. 

Investering €110,00 per uur.

Je kan via CONTACT een afspraak maken.

opstellingen in een groep

Met behulp van een groep (meerendeels) onbekende representanten krijg je via een fysieke opstelling inzicht in je vraag. Alle representanten staan voor een item of een persoon die er op dat moment toe doet in jouw systeem. De toegevoegde waarde is dat de representanten niks van jou weten, dus zich echt onbevooroordeeld kunnen laten leiden door datgene wat er in het systeem gebeurt. 

praktisch

Op een avond kunnen 2 vragen aan bod komen. Van te voren geef je op of je als representant of als vraagsteller naar de avond komt. Voor beide zit er een meerwaarde in. Ook als representant heeft het zich uitgewezen dat na een opstelling inzichten in het eigen systeem verkregen zijn. 

De avond duurt 2,5 uur

Tijd: 19:30 uur – 22:00 uur

Locatie: Jan Vrijmanstraat 339, Amsterdam

minimaal 6 deelnemers, maximaal 12

Investering: €250,00 vraagsteller. Wil je een keer als representant aanwezig zijn, neem dan contact op voor de mogelijkheden. Investering representant € 25,00.

data opstellingen in een groep

woensdag of donderdagavond 19:30 – 22:00 uur

 • neem contact op voor het plannen van een avond

Opgave en vragen via CONTACT