relatie

counseling

voor alle soorten relaties

Relaties in de breedste zin van het woord: (ex)partners, ouder(s) & kind, niet bij elkaar wonend koppel dat nog met elkaar te maken heeft via gezamelijk(e) kind(eren), donor en opvoedouder(s), broer & zus, stiefouder en stiefkind. In wezen is relatiecounseling mogelijk voor elke relatie waarbij aan beide kanten de intentie bestaat om te werken aan een zo helder, constructief en respectvol als mogelijke verbinding.

“Waar een intentie is tot verbinding, leeft nog steeds de oorsprong van het samenkomen.”

Elke relatie heeft een eigen oorsprong, een eigen bedoeling en een eigen verlangen. Of je nu juist nader tot elkaar wil komen, in liefde en respect uit elkaar wil gaan, of iets wat al jarenlang speelt een plek wil geven, alles begint weer bij het begin en dat is verbinding.

Voor er een nieuwe staat van zijn in de relatie komt en wenselijk is, zal je eerst weer terugmoeten naar de oorsprong. Zonder veel ‘gedoe’, zo oordeelloos mogelijk en met veel compassie, ruimte en rust ben ik de mediator in jullie proces. De uiteindelijke uitkomst is een traject van samenwerking tussen beide partijen. Met al mijn op dat moment aanwezige wijsheid, zal ik jullie daarin bij staan.

N.B. als één kant van de relatie kampt met heftige psychische problemen | verslavingsproblematiek | emotioneel onvermogen, dan is er geen relatie counselling mogelijk. Er zal dan met de partij die daarvoor open staat een counsellingstraject begonnen worden. De andere partij wordt afhankelijk van vraag en verlangen op de hoogte gehouden.

  wat is er gaande:

  • wederzijds wantrouwen
  • excesieve emoties bij samenkomst
  • stilzwijgende ‘oorlog’
  • verlangen naar meer diepgang
  • verlangen om weer in te checken bij elkaar
  • onbegrip waar je samen niet uitkomt
  • uit elkaar gegroeid zijn
  • oude wonden die op blijven spelen
  • plotseling veranderende omstandigheden en niet weten hoe daarmee om te gaan (denk aan ziekte, rouw en verlies)
  • uiteenlopende verlangens
  • issues rondom materiele zaken
  • issues rondom emotionele zaken
  • nieuwe relaties die de huidige verstoren
  • in het algemeen veranderende levensomstandigheden en niet weten hoe daarmee om te gaan

   

  Traject

  Om echt iets op gang te brengen, helderheid te krijgen en blijvende veranderingen te zien werk ik graag in trajectvorm. Afhankelijk van vraag en intentie zijn 6 – 12 sessies wenselijk. Meestal duurt een sessie 90 – 120 minuten. Omdat elk traject anders is, ga ik met jullie op maat kijken wat nodig is. 

  losse sessie

  Als de investering in een traject niet nodig is, of niet wenselijk is, is een losse sessie, of meerdere losse sessies altijd mogelijk. 

  Ook is het mogelijk om een relatie opstelling aan tye vragen. 

  Investering: € 175,00 per uur

  (N.B. sessie is 90 | 120 minuten)

  Zie voor overige voorwaarden en eventuele vergoedingen, tabblad INVESTERING

  relatie APK

  Dit traject is onstaan uit de wens van stellen om jaarlijks nader tot elkaar te komen. Echt tijd te maken voor elkaar, elkaars verlangen te onderzoeken en samen kijken naar wat komen gaat onder begeleiding van mij. 

  jaar reis
  Per 3 maanden een samenkomst

  Deze reis bestaat uit 4 x per jaar een samenkomst van 2,5 uur. In deze tijd brengen jullie samen met mij tijd door om dingen door te spreken, dieper te bekijken, inzichten te verwerven en de intentie uit te spreken om in een vernieuwde (nog) liefdevollere verbinding weer verder te gaan met elkaar. Ik zet al mijn methodes en verdiepingstools in : )

  Investering (in termijnen te voldoen)

  € 1600,00