organisatie opstellingen

Een organisatieopstelling helpt organisaties te laten groeien

Processen binnen organisaties worden gevoed door gedrag uit de onderstroom. Dat kan belemmerend werken. Onderliggende dynamieken en patronen spelen een rol in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld:

  • Er is weerstand in de organisatie.
  • Er heerst een angstcultuur.
  • Een afdeling of bedrijf gaat fuseren en men verwacht daar problemen mee.
  • Er is sprake van gedrag of patronen waar men vanaf wil.

Daarnaast biedt het systemisch perspectief een andere blik op vraagstukken die gaan over toekomstige beslissingen, zoals bijvoorbeeld het introduceren van een nieuw product, het wijzigen van beleid, het aanstellen van een nieuwe manager.

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke uitbeelding van de dynamieken in een organisatie systeem of een team. Een organisatieopstelling brengt in kaart welke elementen en rollen van invloed zijn op dynamieken in het systeem. Door uit te zoomen naar grotere gehelen en ook naar de oorsprong en historie van een organisatie geeft de opstelling helderheid over wat bijvoorbeeld de weerstand in beeld probeert te brengen. Ook kun je met een organisatieopstelling onderzoeken welke consequenties veranderingen zullen hebben of aan welke voorwaarden voldaan moet worden om veranderingen goed te implementeren.

een organisatieopstelling en de bestaande werkwijze

Het systemisch perspectief kan naast alle bestaande managementmodellen, bedrijfsstructuren en organisatieplannen bestaan. Het is niet of/of. Het is en/en. Wanneer je systemische inzichten tastbaar kunt maken, en mensen binnen de organisatie patronen en inzichten kunt laten ervaren, kun je systemisch werk onderdeel maken van uiteenlopende vraagstukken en veranderprocessen binnen organisaties.

preventie en inzicht

Een systeem opstelling kan in een vroeg stadium problemen signaleren en zichtbaar maken.

  • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
  • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
  • Het verbetert de dienstverlening
  • Het bevordert samenwerking en structuur
investering

Investering in tijd is afhankelijk van het vraagstuk, het aantal mensen waar het om draait en het inzicht wat verkregen wil worden. Tarief is op aanvraag n.a.v. overleg en offerte beschikbaar.