SYSTEMISCH WERK

Familie en organisatie opstellingen 

Als je meer inzicht hebt in het krachtenveld met (onzichtbare) wetmatigheden waarin je je bevindt, kun je wijze keuzes maken en het jezelf goed laten gaan.

– Els van Steijn 

De grondleggers van Systemisch werken gaan ervan uit dat veel van onze (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem. Er zijn verschillende systemen waar wij onze oorspring in hebben. Je kan denken aan familie systemen, gezin van herkomst, organisatiesystemen, maar ook vriendschapsrelaties, sportteams. Het mooie is dat ze allemaal zijn te onderzoeken. Via een familie opstelling of een organisatie opstelling kan je zicht krijgen op datgene wat er speelt. Maar voor alles systemen geldt; geen vraag, geen issue. Waar werkelijk wat speelt, daar kan je mee aan het werk gaan.

‘Ken je het prettige gevoel dat je vol in je kracht staat met jouw eigenheid en dat je stevig je plek inneemt?

Of word je geleefd en kom je regelmatig dezelfde patronen tegen in zowel je privé- als professionele leven?’

– Els van Steijn – 

Een familie opstelling of een organisatie opstelling, Voor wie en wanneer.

 • overspannenheid of burnout
 • emotionele problemen
 • chronische vermoeidheid
 • problemen op je werk
 • communicatie problemen 
 • conflicten
 • relatieproblemen
 • opvoedproblemen
familie opstelling: een familie systeem

Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld.

organisatie opstelling: een organisatie systeem

Een organisatie heeft een soort geheugen, waarin de gehele geschiedenis van het systeem is opgeslagen. Dit betekent dat alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een sterke invloed kunnen hebben op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever vaak van bewust bent.

 • concentratieproblemen
 • rouw en verlies
 • slaapproblemen
 • depressieve klachten
 • vage lichamelijke klachten 
 • levensvragen / zingeving
 • trauma
 • blokkades

hoe verloopt een opstelling 

Individuele opstelling

Heb je een concrete vraag maar zie je er tegenop om dit in een groep te delen, dan is deze vorm een mooi en werkzaam alternatief. Ik pas deze vorm van individuele opstelling veelvuldig toe in een counsellingstraject. Je hebt geen fysiek aanwezige representanten nodig. Deze opstellingen werken vaak heel verhelderend en inzicht gevend en zijn ondersteunend aan de aanwezige hulvraag.

soorten opstelling
 •  tafelopstelling: Dit is een manier van systemisch werken waarbij het systeem letterlijk op tafel wordt gelegd met behulp van kleine objecten, poppetjes.
 • tekenopstelling: Met behulp van een whiteboard teken je al werkend het systeem op het whiteboard en alles wat daarbij hoort/ komt kijken.
 • blaadjes | tegel opstelling: Met behulp van tegels (blaadjes) wordt het systeem letterlijk op de vloer neegelegd en kan de vraagsteller fysiek voelen hoe het is om op deze plek te staan.
 • systemisch lichaamswerk: opstellingen in en door het lichaam.
 • opvoedopstelling: heb je een vraag m.b.t. je kind, maar wil je hem/haar buiten therapie houden, dan is deze vorm zeer geschikt. Als ouder kijk je systemisch naar de vraag over je kind vanuit de familielijn. 
praktisch

Voor een vraag die via een opstelling inzichtelijk gemaakt wordt, heb je alleen jezelf nodig. Dus alle personen uit je systeem waar de vraag over gaat (partner, moeder, werkgever, etc) zijn NIET fysiek aanwezig. 

Een opstelling neemt vaak  90-120 minuten in beslag.

Na een opstelling kan je letterlijk en figuurlijk een beetje ‘door elkaar geschud’ zijn, omdat je een andere plek in hebt genomen. Zorg dat je daarna niet te veel te doen hebt, laat het op je inwerken en drink voldoende water. 

Je kan via CONTACT een afspraak maken.

opstellingen in een groep

Met behulp van een groep representanten krijg je via een opstelling inzicht in de vraag. Alle representanten staan voor een element of een persoon die er op dat moment toe doet in het systeem. De toegevoegde waarde is dat de representanten niks van de situatie, de hulpvraag of de issue weten. Dit maakt dat ze zich echt onbevooroordeeld kunnen laten leiden door datgene wat er in het systeem gebeurt. De groep representanten bestaat uit ervaren mensen, maar ook uit nieuwelingen. 

praktisch + data particulier
Aankomende opstellingsdagen 2024
Locatie Jan Vrijmanstraat 339

 1. zondag 12 – 17 uur
 2. woens- of donderdag avond 19:30 – 21:30 uur 

NB 1. Data zondag:

 • zondag 9 juni
 • zondag 7 juli

Plek voor vraagstellers en representanten

NB 2. Data avonden:

 • woensdag 19 juni

Alleen nog plek voor representanten.

Wil je zelf een vraag inbrengen op een woens- of donderdagavond, neem dan contact op voor de mogelijkheden.

INVESTERING

Geef je op door een mail te sturen naar marjoleinbeek@gmail.com

praktisch zakelijk

Opstellingen met representanten in een groep vinden op afspraak plaats. De representanten waarmee gewerkt wordt zijn ervaren en werkzaam in het vakgebied van systemisch werk. In eerste instantie wordt er een intake ingepland, om de vraag te onderzoeken. Daarna wordt er in overleg een afspraak voor de daadwerkelijke opstelling ingepland.

Investering op aanvraag.